PROGRAM 2014
nsw-5g3e3zpjeuz9o1ij0b6mi1dj4lfmg2b1hisyh3g2lqzqe-k3efbz4s9bh4z205w-rbkfx3qeuapqrfuljj28fg6d6sa5p1lhmdw5fylqx4j30b4hs57-tykgqhz9koa5
648
page-template-default,page,page-id-648,bridge-core-3.1.6,tribe-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_non_responsive,elementor-default,elementor-kit-22119

KLIKA SŁÓW O PROGRAMIE ROZWOJU SPORTU W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

Realizacja “Programu rozwoju sportu w środowisku akademickim” zapoczątkowana została w roku 1997. Jego podstawowymi celami były i pozostają do dziś: powstrzymanie tendencji spadku sprawności fizycznej wśród młodzieży studiującej, rozbudzenie potrzeb aktywności fizycznej, zwiększenie powszechności i dostępności uczestnictwa poprzez rozwój ilościowy klubów uczelnianych oraz działających w nich sekcji, podniesienie na wyższy poziom sportu akademickiego.

Program realizowany jest dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skąd też zdobywamy środki finansowe na realizację ww. celów.

PROGRAM 2014

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności sekcji sportowych w Klubach Uczelnianych AZS zostały podzielone w oparciu o punkty zdobyte przez Kluby w roku akademickim 2012/2013.

Przyznane środki finansowe można przeznaczyć na następujące koszty:

– wynajem obiektów, sprzętu i urządzeń sportowych
– obsługę instruktorską
– dofinansowanie wyżywienia i zakwaterowania podczas obozów sportowych do wysokości 10% przyznanej kwoty
– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia (bez sprzętu osobistego) do wysokości 10% przyznanej kwoty

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach “Programu…” należy złożyć do biura AZS Środowisko Warszawa:

– sprawozdanie KFT-11 za 2013 rok (w terminie do 01 lutego 2014 r.)
– wystąpienie o dofinansowanie zawierające przyznaną kwotę dotacji oraz wykaz sekcji, które klub zamierza dofinansować
-formularz rozdysponowania przyznanych środków z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej w Klubie AZS za rozliczenia – do zatwierdzenia

Dokumenty (wystąpienie i rozdysponowanie środków) należy obowiązkowo dostarczyć w wersji elektronicznej na adres ewa.ziolkowska@azs.pl do piątku 14 marca 2014 r. oraz w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały) do piątku 21 marca 2014 r. do biura AZS Środowisko Warszawa. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z przyznanej kwoty dofinansowania.

Uruchomienie przyznanych środków finansowych nastąpi po spełnieniu powyższych warunków, a następnie sukcesywnie po złożeniu w biurze AZS Środowisko Warszawa stosownych dokumentów związanych z rozliczeniem (faktura lub umowa, sprawozdanie merytoryczne).

Wszystkie dokumenty finansowe muszą być dostarczone do AZS Środowisko Warszawa w ciągu 7 dni od daty ich wystawienia. Faktury przelewowe przyjmowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem AZS Środowisko Warszawa – mail na adres ewa.ziolkowska@azs.pl

Kluby zobowiązane są rozliczyć dofinansowanie w dwóch transzach – pierwszą do 14 czerwca 2014r., drugą do 08 listopada 2014 r. Pierwsza transza nie może być mniejsza niż 60% przyznanej kwoty dotacji. Propozycje podziału transz powinny zostać zawarte w składanych rozdysponowaniach środków.

Aby dowiedzieć się o wysokość dofinansowania i aktualny stan rozliczeń prosimy o kontakt z biurem AZS Środowisko Warszawa z Ewą Ziółkowską ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa, e-mail ewa.ziolkowska@azs.pl

DO POBRANIA